АЛЬДЕГІДИ

органічні сполуки, молекули яких містять альдегідну групу -СНО; хімічно дуже активні, із сильними відновними властивостями; найважливіші а.: формальдегід (мурашиний а.), оцтовий а., бензойний а.

Смотреть больше слов в «УСЕ (Універсальному словнику-енциклопедії)»

АЛЬКАЛЬЯ САМОРА →← АЛЬДЕБАРАН

Смотреть что такое АЛЬДЕГІДИ в других словарях:

АЛЬДЕГІДИ

Альдегіди (франц. aldehyde, араб. al kohol — найвищий, найтонший + лат. dehyd (rogenatum) — органічні сполуки, які містять у своєму складі альдегідну г... смотреть

АЛЬДЕГІДИ

АЛЬДЕГІ́ДИ, ів, мн. (одн. альдегі́д, у, ч.), хім.Органічні сполуки, що містять карбонільну групу, зв'язану з атомом водню, є продуктом неповного окисне... смотреть

АЛЬДЕГІДИ

альдегиды - aldehydes - *Аldehyde – aліфатичні та ароматичні сполуки, що містять альдегідну групу НС=О. Для всіх альдегідів, крім формальдегіду, дві протилежні сторони карбонільної групи прохіральні (енантіотопні). Здатні утворювати гідратну форму RCH(OH)2, особливо якщо група R – сильний електроноакцептор. Легко окиснюються до кислот. При відновленні дають спирти. Приєднують нуклеофіли, утворюючи ціангідрини або оксинітрили RHC(OH)CN, ацеталі RHC(OH)OAlk, з воденьвмісними нуклеофілами реакція йде далі (з утворенням азометинів, енамінів, оксимів, гідразонів, нітронів). Реакції також перебігають за участю атома Н-альдегідної групи (бензоїнова, формоїнова конденсації), альдегіди здатні приєднуватися до олефінів (реакція Прінса) та ін.... смотреть

АЛЬДЕГІДИ

альдегі́ди [від лат. al (cohol) dehyd (rogenatum) – алкоголь, позбавлений водню] органічні сполуки, що містять карбонільну групу, зв’язану з атомом водню. Застосовують у виробництві фенолоальдегідних смол, у парфюмерії тощо.... смотреть

АЛЬДЕГІДИ

Органічні сполуки, молекули яких містять альдегідну групу -СНО; хімічно дуже активні, із сильними відновними властивостями; найважливіші а.: формальдег... смотреть

АЛЬДЕГІДИ

(лат., алкоголь, позбавлений водню) органічні сполуки, що містять карбонільну групу, зв'язану з атомом водню. Застосовують у виробництві фенолоальдегідних смол, у парфюмерії тощо.... смотреть

АЛЬДЕГІДИ

Альдегі́ди, -дів, -дам

T: 50