АЛЬТРУЇЗМ

позиція, яка виражається у безкорисливій турботі про інтереси ін. людей, у вчинках, які не продиктовані власними інтересами; протилежність егоїзмові.

Смотреть больше слов в «УСЕ (Універсальному словнику-енциклопедії)»

АЛЬФ'ЄРІ →← АЛЬТРАНШТЕДТ

Смотреть что такое АЛЬТРУЇЗМ в других словарях:

АЛЬТРУЇЗМ

АЛЬТРУЇЗМ (від лат. alter - друга (інша) людина, ближній) - моральний принцип, спосіб думок та поведінки, протилежний егоїзму. А. спрямований на благо іншої людини, яке визнається морально більш значущим, порівняно з власним "Я". Принцип А. передбачає ставлення до іншого не як до засобу, а як до самодостатньої цінності. Цей аспект змісту А. був філософськи обґрунтований в етиці Канта. Сам термін "А." належить Конту, центральною ідеєю етичної системи якого є - "жити для інших" С. порідненими з А. є християнський принцип любові до ближнього, моральні настанови буддизму, стоїцизму. Тенденція до А. яскраво виявилася в англ. етиці XVIII ст. (Шефтсбері, Гатчесон). У XIX ст. філософський відголос А. міститься в етиці "співчуття" Шопенгауера, обґрунтуванні щастя за допомогою принципу міжіндивідуальних стосунків ("Я" - "Ти") Фоєрбахом. Розроблений Швейцером у XX ст. світоглядний принцип благоговіння перед життям також близький до етики А. Поняття А. набуло значного поширення у біологічних дисциплінах, які виходять з того, що А. - це дія (сукупність дій) індивіда (групи індивідів), що приводить до підвищення їхньої пристосованості до умов існування за рахунок зниження пристосованості окремої особини. Вперше поняття альтруїстичної поведінки ввів Холдейн, а потім найбільш послідовно воно розроблялося Триверсом. Альтруїстична поведінка може бути несвідомою (як у тварин) або мати усвідомлений характер (як у людському суспільстві), коли альтруїст очікує відповідних вчинків і щодо себе. Альтруїстична поведінка може відігравати особливу роль в еволюції, коли її дотримується значна частина популяції. В цьому разі користь від альтруїстичної поведінки перевищує втрати, що їх спричиняє А.... смотреть

АЛЬТРУЇЗМ

АЛЬТРУЇ́ЗМ, у, ч., книжн.Безкорисливе піклування про благо інших і готовність жертвувати задля інших своїми інтересами; протилежне егоїзм.Побіда [перем... смотреть

АЛЬТРУЇЗМ

система ціннісних орієнтацій особистості, у якій центральним мотивом і критерієм оцінки виступають інтереси іншої людини чи соціальної спільноти. Безкорисливе піклування про благо інших і готовність жертвувати для інших своїми особистими інтересами; протилежне – егоїзм. Термін А. вперше ввів О.Конт (1798-1857), який побудував на ньому систему етики, використовуючи такі форми А., як милосердя, благодіяння, повага та ін.. англ. altruism; нім. Altruismus m=; угор. altruismus; рос. альтруизм.... смотреть

АЛЬТРУЇЗМ

-у, ч. Безкорисливе піклування про благо інших і готовність жертвувати для інших своїми особистими інтересами; прот. егоїзм.

АЛЬТРУЇЗМ

Позиція, яка виражається у безкорисливій турботі про інтереси ін. людей, у вчинках, які не продиктовані власними інтересами; протилежність егоїзмові.

АЛЬТРУЇЗМ

рос. альтруизм (фр. altruisme, від латин. alter — інший) — моральний принцип, який передбачає безкорисливе служіння іншим людям, готовність жертвувати задля їхнього блага на противагу особистим інтересам. Протилежний егоїзму.... смотреть

АЛЬТРУЇЗМ

[al'trujizm]ч.altruizm

АЛЬТРУЇЗМ

(франц. altruisme, від лат. alter – інший) безкорисливе прагнення до діяльності на благо інших, готовність заради цього зректися власних інтересів.

АЛЬТРУЇЗМ

альтруїзм; ч. (фр., від лат., інший) безкорисливе прагнення до діяльності на благо інших, готовність заради цього зректися власних інтересів.

АЛЬТРУЇЗМ

-у, ч. Безкорисливе піклування про благо інших і готовність жертвувати для інших своїми особистими інтересами; прот. егоїзм.

АЛЬТРУЇЗМ

Самовідданість, див. труїзм

АЛЬТРУЇЗМ

ім altruism • справжній ~ genuine altruism

АЛЬТРУЇЗМ

Altruism, unselfishness

АЛЬТРУЇЗМ

Альтруї́зм, -му, -мові

АЛЬТРУЇЗМ

альтруї́зм іменник чоловічого роду

АЛЬТРУЇЗМ

альтруїзм, -у

АЛЬТРУЇЗМ

альтруизм

АЛЬТРУЇЗМ

ალტრუიზმი

АЛЬТРУЇЗМ У

імен. чол. роду, тільки одн.альтруизм

T: 39