АНАЛОГІЯ

в логіці поняття, що означає перенесення тверджень про даний предмет на ін. на підставі їх подібності; в звичайному розумінні - подібність у певному відношенні.

Смотреть больше слов в «УСЕ (Універсальному словнику-енциклопедії)»

АНАЛОГОВА ТЕХНІКА →← АНАЛОГІЧНІ ОРГАНИ

Смотреть что такое АНАЛОГІЯ в других словарях:

АНАЛОГІЯ

АНАЛО́ГІЯ, ї, ж.1. Подібність, схожість у чому-небудь між предметами, явищами, поняттями і т. ін.Я порадив би грім і блискавку .. ввести в комедію не н... смотреть

АНАЛОГІЯ

СХО́ЖІСТЬ (сукупність схожих рис між ким-, чим-небудь), ПОДІ́БНІСТЬ, СПІВЗВУ́ЧНІСТЬ, СПІВЗВУ́ЧЧЯ (внутрішня); Є́ДНІСТЬ (цілковита); АНАЛОГІ́ЧНІСТЬ, АНА... смотреть

АНАЛОГІЯ

анало́гія• аналогія(грец. 'αναλογία — відповідність)- худож.-стилістичний прийом, за допомогою якого суть певного складного явища розкривається через і... смотреть

АНАЛОГІЯ

анало́гія (від грец. αναλογία – відповідність) 1. Часткова схожість між предметами або явищами. 2. У логіці – умовивід, в якому від схожості предметів за одними ознаками роблять висновок про можливу схожість цих предметів за іншими ознаками. 3. Зближення відмінних між собою мовних форм на основі часткової подібності їх. 4. Застосування до випадку, не передбаченого законом, норми права, що передбачає інші схожі випадки, а також вирішення будь-якої справи на основі загальних засад законодавства й загальної політики держави. 5. Зовнішня схожість організмів різних систематичних груп, а також органів або їхніх частин, які походять з різних вихідних зачатків і мають різко відмінну будову.... смотреть

АНАЛОГІЯ

аналогія; ж. (гр., відповідність) 1. Часткова схожість між предметами або явищами. 2. У логіці - умовивід, в якому від схожості предметів за одними ознаками роблять висновок про можливу схожість цих предметів за іншими ознаками. 3. Зближення відмінних між собою мовних форм на основі часткової подібності їх. 4. Застосування до випадку, не передбаченого законом, норми права, що передбачає інші схожі випадки, а також вирішення будь-якої справи на основі загальних засад законодавства й загальної політики держави. 5. Зовнішня схожість організмів різних систематичних груп, а також органів або їхніх частин, які походять з різних вихідних зачатків і мають різко відмінну будову.... смотреть

АНАЛОГІЯ

АНАЛОГІЯ (від грецьк. αναλογία - відповідність, подібність) - міркування, в якому робиться висновок про наявність деякої ознаки у досліджуваного одиничного предмета (ситуації, події) на підставі його подібності за суттєвими рисами з іншим одиничним предметом (ситуацією, подією). Розрізняють А. предметів та А. відношень. А. предметів - це міркування, в якому об'єктом уподібнення виступають два схожих одиничних предмети, а переносною ознакою - властивості цих предметів. А. відношень - це міркування, в якому об'єктом уподібнення виступають схожі відношення між двома парами предметів, а переносною ознакою - властивості цих відношень.... смотреть

АНАЛОГІЯ

імен. жін. роду1. Подiбнiсть, схожiсть у чому-небудь мiж предметами, явищами, поняттями2. (лог.) Висновок, зроблений на пiдставi схожостi подiбностiана... смотреть

АНАЛОГІЯ

-ї, ж. 1) Подібність, схожість у чому-небудь між предметами, явищами, поняттями. 2) лог. Висновок, зроблений на підставі схожості, подібності у чому-н... смотреть

АНАЛОГІЯ

-ї, ж. 1》 Подібність, схожість у чому-небудь між предметами, явищами, поняттями.2》 лог. Висновок, зроблений на підставі схожості, подібності у чому-... смотреть

АНАЛОГІЯ

Analogy; correspondenceза аналогією — by analogy (with), on the analogy (of)проводити аналогію — to draw an analogy (a parallel) (with)

АНАЛОГІЯ

рос. аналогия (грец. analogіа — відповідність) — схожість нетотожних матеріальних, нематеріальних об'єктів за деякими ознаками, якостями, відношеннями. Висновок про наявність визначених ознак на основі фіксації схожості, що існує серед деяких інших ознак.... смотреть

АНАЛОГІЯ

В логіці поняття, що означає перенесення тверджень про даний предмет на ін. на підставі їх подібності; в звичайному розумінні — подібність у певному ві... смотреть

АНАЛОГІЯ

【阴】 类似, 相似; 哲 类比, 类推(法)За аналогією 根据类推Проводити аналогію 指出相似之处

АНАЛОГІЯ

Ї, ор. -єю. Подібність, схожість у чомусь між предметами, явищами, поняттями тощо: аналогія чому (до чого), аналогія між ким-чим, за аналогією з ким-чи... смотреть

АНАЛОГІЯ

-ї, ор. -єю. Подібність, схожість у чомусь між предметами, явищами, поняттями тощо: аналогія чому (до чого), аналогія між ким-чим, за аналогією з ким-чим (кому, чому).... смотреть

АНАЛОГІЯ

[anałohija]ж.analogia

АНАЛОГІЯ

ім analogy • за аналогією (з) by analogy (with); on the analogy (of) • проводити аналогію (з) to draw an analogy (with)

АНАЛОГІЯ

схожість, подібність, подоба; У ФР. паралель; (з чим) відповідність до чого, (цілковита) тотожність.

АНАЛОГІЯ

(гр. analogia — відповідність) тенденція до збереження відповідності між думкою і виразом.

АНАЛОГІЯ

Анало́гія, -гії, -гією; -ло́гії, -гій

АНАЛОГІЯ

аналогі|я ім. analogy;за \~ією on the analogy (of);

АНАЛОГІЯ

анало́гія іменник жіночого роду

АНАЛОГІЯ

lat. analogiaаналогия

АНАЛОГІЯ

матем.; физ. аналогия

АНАЛОГІЯ

correspondence

АНАЛОГІЯ

Аналогия

АНАЛОГІЯ

аналогия

АНАЛОГІЯ

ანალოგია

АНАЛОГІЯ ДО ВІДОМИХ ПОДІЙ

Аналогія з відомими подіями

АНАЛОГІЯ ДО ВІДОМИХ ПОДІЙ

Аналогія з відомими подіями

T: 88