АНТИНОМІЯ

міркування, яке здається вірним, але призводить до суперечності; суперечність між двома твердженнями, які здаються правильними і однаково добре обґрунтованими.

Смотреть больше слов в «УСЕ (Універсальному словнику-енциклопедії)»

АНТИПАПА →← АНТИМОНОПОЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Смотреть что такое АНТИНОМІЯ в других словарях:

АНТИНОМІЯ

АНТИНОМІЯ (від грецьк. αντινομία - суперечність у законі) - суперечність між двома судженнями, кожне з яких вважається однаковою мірою обґрунтованим в межах певної системи. Термін "А." виник в Античності, коли ще не існувало поняття закону природи, але воно розроблялось в політико-юридичних аспектах (напр. , у творі Платона "Закони"). Тому первісний зміст А. був юридичний: суперечність між двома законами або внутрішня суперечливість одного закону. В такому значенні його вживали Квінтиліан, Плутарх, Августин та ін Я. к філософський термін А. з'являється в "Філософському словнику" (1613) Гокленіуса. А. відрізняються від апорій Зенона Елейського - в останніх береться до уваги одна протилежність (нескінченна подільність простору і руху, але не їх неперервність, єдине в речах, а не множинність тощо). А. також відмінна від "збігу протилежностей" у Бруно та Кузанського: вони вчать про їхню єдність, а в А. остання відсутня. Не тотожна А. і парадоксу: в парадоксі з певного твердження правильним логічним способом виводиться протилежне твердження, а в А. протилежні висловлювання співіснують, але не виводяться одне з одного. Філософська концепція А. була розроблена Кантом в "Критиці чистого розуму".М. Булатов... смотреть

АНТИНОМІЯ

АНТИНО́МІЯ, ї, ж., філос.Суперечність між двома твердженнями, що взаємно виключають одне одне, але кожне з яких однаковою мірою логічно довідне в даній... смотреть

АНТИНОМІЯ

-ї, ж., філос. Суперечність між двома твердженнями, що взаємно виключають одне одне, але кожне з яких однаковою мірою логічно довідне в даній системі.... смотреть

АНТИНОМІЯ

Міркування, яке здається вірним, але призводить до суперечності; суперечність між двома твердженнями, які здаються правильними і однаково добре обґрунт... смотреть

АНТИНОМІЯ

-ї, ж. , філос. Суперечність між двома твердженнями, що взаємно виключають одне одне, але кожне з яких однаковою мірою логічно довідне в даній системі.... смотреть

АНТИНОМІЯ

антиномія; ж. (гр.) суперечність між двома твердженнями, що взаємно виключають одне одне, але однаково переконливо доводяться логічно. Див. також: апорія, парадокс... смотреть

АНТИНОМІЯ

[antynomija]ж.antynomia

АНТИНОМІЯ

антино́мія (грец. αντινομία) суперечність між двома твердженнями, що взаємно виключають одне одне, але однаково переконливо доводяться логічно.

АНТИНОМІЯ

імен. жін. родуантиномия

АНТИНОМІЯ

лог.antinomy

АНТИНОМІЯ

Антино́мія, -мії, -мією; -мії, -мій

АНТИНОМІЯ

антино́мія іменник жіночого роду

АНТИНОМІЯ

матем. антиномия

T: 76