АНТИТРИНІТАРИЗМ

загальна назва християнських доктрин, що відкидають догмат про Святу Трійцю; з'явився у II-III ст. (аріанство) і знову в період реформації, зокрема у социніан; в наш час риси а. присутні у доктрині свідків Єгови і мормонів.

Смотреть больше слов в «УСЕ (Універсальному словнику-енциклопедії)»

АНТИФОН →← АНТИТІЛА

Смотреть что такое АНТИТРИНІТАРИЗМ в других словарях:

АНТИТРИНІТАРИЗМ

IАНТИТРИНІТАРИЗМ (від грецьк. άντι - проти; лат. trinitas - Трійця) - течія в протестантизмі, спричинена Реформацією. Під впливом номіналізму і ренесансного гуманізму актуалізувала вчення Арія (див. аріанство), який заперечував Трійцю, Божественну природу Христа. В А. Бог - єдине єство, ідеальний розум, етичне начало. Ідейна система А., розроблена Серветом, Л. і Ф. Социнами, відновила пелагіанство у догматах гріхопадіння і спокутування, обґрунтувала принципи позаконфесійної віри, критичного аналізу Біблії, примату розуму над вірою, свободи совісті, обопільної незалежності духовної і світської влади; за ідеями невидимої Церкви і хрещення за вірою наближається до радикального протестантизму. У XVI - XVII ст. А. був поширений в Італії, Швейцарії, Голландії, Угорщині. В Україні розвинувся у социніанство. Близький до деїзму і пантеїзму, вплинув на Локка, Спінозу. Еволюціонував у бік філософського раціоналізму. В. Любащенко II див. социніанство... смотреть

АНТИТРИНІТАРИЗМ

Загальна назва християнських доктрин, що відкидають догмат про Святу Трійцю; з'явився у II-III ст. (аріанство) і знову в період реформації, зокрема у с... смотреть

АНТИТРИНІТАРИЗМ

антитринітари́зм іменник чоловічого роду

T: 90