АВТОРСЬКЕ ПРАВО

національне та міжнародне законодавство, яке захищає інтелектуальну власність на твори науки, літератури, мистецтва; а. п. є невідчужуваним та передається у спадок, чинне упродовж усього життя автора та 50 років після його смерті; в Україні регулюється Законом Про а. п. і суміжні права (1994).

Смотреть больше слов в «УСЕ (Універсальному словнику-енциклопедії)»

АВТОСТРАДА СОНЦЯ →← АВТОРИТЕТ

Смотреть что такое АВТОРСЬКЕ ПРАВО в других словарях:

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

АВТОРСЬКЕ ПРАВО — сукупність норм громадського права, що регулюють відносини, які виникають у зв’язку з використанням досягнень науки, літератури та ми... смотреть

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

а́вторське пра́во• авторське право1) Сукупність правових норм, що регулюють правовідносини, пов'язані зі створенням і використанням творів л-ри і мист-... смотреть

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

рос. авторское право сукупність правових норм, що регулюють відносини, пов'язані зі створенням і використанням творів науки, літератури, мистецтва. Є частиною цивільного права. А.п. охороняє інтереси авторів, сприяє розвиткові творчості, використанню її досягнень у суспільних інтересах, для матеріального і духовного збагачення народу. А.п. України приведене у відповідність до вимог Всесвітньої (Женевської) конвенції 1952 р. про А.п.... смотреть

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

Національне та міжнародне законодавство, яке захищає інтелектуальну власність на твори науки, літератури, мистецтва; а. п. є невідчужуваним та передаєт... смотреть

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

copyright law, copyright

T: 104