АГІОГРАФІЯ

жанр християнської літератури, в якому описується життя святих та аскетів, а також історія написання житій; Сказання про Бориса і Гліба.

Смотреть больше слов в «УСЕ (Універсальному словнику-енциклопедії)»

АГАВА АМЕРИКАНСЬКА →← АГІМСА

Смотреть что такое АГІОГРАФІЯ в других словарях:

АГІОГРАФІЯ

АГІОГРАФІЯ (від грецьк. άγιοζ - святий, γράφω - пишу) - література житій святих; жанр духовної біографії людей, по смерті канонізованих церквою, тобто офіційно віднесених нею до лику святих. Адресувалися житія, зазвичай, найширшому колу читачів, котрим мали явити певний моральний взірець, що втілював основні християнські ідеали в їх конкретно-історичному сприйнятті. Специфіку філософського змісту А. можна вбачати в тому, що релігійно-світоглядні настанови й положення теоретичного богослов'я втілюються тут у смислових вимірах індивідуального життєвого шляху людської особистості. Відтак філософічність А. полягає не стільки в прямій репрезентації тих або тих ідей, скільки в морально-духовній категоризації буття, запроваджуваній самим життєвим чином святого. Появу житійної літератури у Київській Русі - спочатку перекладної візантійської, а згодом і власної - датують здебільшого серед. XI ст. Основні пам'ятки А. Києво-руської доби - житія святих князів-страстотерпців Бориса і Гліба, Києво-Печерський патерик - не лише відбивали особливості давньоруської християнської духовності, а й через свою популярність значною мірою сприяли їх утвердженню в свідомості багатьох поколінь. До визначних пізніших пам'яток А., укладених укр. авторами, відносяться 4-томні "Четьї-Мінеї" св. Димитрія Ростовського.Т. Чайка... смотреть

АГІОГРАФІЯ

АГІОГРА́ФІЯ, ї, ж., книжн.Різновид церковної літератури – оповіді про життя осіб, яких церква оголосила святими.Темі святості присвячувалися численні “... смотреть

АГІОГРАФІЯ

АГІОГРА́ФІЯ• АГІОГРАФІЯ(від грец. 'άγιος — святий і γράφω — пишу)- вид церковно-істор. л-ри, який містить життєписи "святих". Див. Житійна література.... смотреть

АГІОГРАФІЯ

-ї, ж. Різновид церковної літератури – оповідання про життя осіб, яких церква оголосила святими.

АГІОГРАФІЯ

[ahiohrafija]ж.hagiografia реліг.

АГІОГРАФІЯ

імен. жін. родурел.агиография

АГІОГРАФІЯ

Жанр християнської літератури, в якому описується життя святих та аскетів, а також історія написання житій; Сказання про Бориса і Гліба.

АГІОГРАФІЯ

(гр. hagios — священний і grapho — пишу) різновид церковної літератури; оповідання про життя осіб, яких церква проголосила святими.

АГІОГРАФІЯ

агіогра́фія (від грец. άγιος – святий і «...графія») вид церковно-історичної літератури, т. зв. описи життя «святих».

АГІОГРАФІЯ

агіографія; ж. (гр., святий і ...графія) вид церковно-історичної літератури, т. зв. описи життя "святих".

АГІОГРАФІЯ

-ї, ж. Різновид церковної літератури – оповідання про життя осіб, яких церква оголосила святими.

АГІОГРАФІЯ

Життєпис святих

АГІОГРАФІЯ

агіогра́фія іменник жіночого роду

T: 69