АГРЕГАТНІ СТАНИ РЕЧОВИНИ

макроскопічні форми існування речовини; основні а.с.р.: газоподібний, рідкий, твердий; четвертим станом речовини іноді вважають плазму; в твердих тілах мікроскопічні складові (атоми, молекули, іони) активно взаємодіють між собою, займають сталі місця у впорядкованій структурі (так званій кристалічній решітці) та коливаються біля положення рівноваги; у газах міжмолекулярні взаємодії дуже малі, що дозволяє мікрочастинкам вільно рухатись і веде до повної невпорядкованості; в рідинах ситуація є проміжною, мікрочастинки взаємодіють тільки з найближчими сусідами, і впорядкованість спостерігається на невеликих ділянках; у плазмі заряджені мікрочастинки взаємодіють між собою через кулонівські сили.

Смотреть больше слов в «УСЕ (Універсальному словнику-енциклопедії)»

АГРЕСІЯ →← АГРАРНА РЕФОРМА

Смотреть что такое АГРЕГАТНІ СТАНИ РЕЧОВИНИ в других словарях:

АГРЕГАТНІ СТАНИ РЕЧОВИНИ

Макроскопічні форми існування речовини; основні а.с.р.: газоподібний, рідкий, твердий; четвертим станом речовини іноді вважають плазму; в твердих тілах... смотреть

T: 108