АДАПТАЦІЯ

процеси виникнення у межах популяції спадкових пристосувальних ознак при зміні умов середовища.

Смотреть больше слов в «УСЕ (Універсальному словнику-енциклопедії)»

АДВЕНТ →← АДАНА

Смотреть что такое АДАПТАЦІЯ в других словарях:

АДАПТАЦІЯ

АДАПТАЦІЯ (лат. аdaptatio — пристосування, аdaptare — пристосування), у широкому значенні — пристосування організму до певних умов існування, які пості... смотреть

АДАПТАЦІЯ

АДАПТА́ЦІЯ, ї, ж.1. біол. Пристосування організму або його окремих органів до умов середовища.Адаптація може забезпечувати виживання в умовах конкретно... смотреть

АДАПТАЦІЯ

-ї, ж. 1) біол. Пристосування організмів, органів чуття до умов існування, до оточення. •• Адаптація організму — пристосування організму до змінюваних... смотреть

АДАПТАЦІЯ

-ї, ж. 1》 біол. Пристосування організмів, органів чуття до умов існування, до оточення.Адаптація організму — пристосування організму до змінюваних ум... смотреть

АДАПТАЦІЯ

(від пізньолат. аdaptatio – пристосування) здатність системи цілеспрямовано набувати пристосування у складних середовищах, а також сам процес такого пристосовування. Адаптивні системи звичайно описуються в термінах цілі (мети) . Адаптація до середовища, котре характеризується високою невизначеністю, дає змогу системі забезпечувати досягнення деяких суттєвих цілей в умовах недостатньої апріорної інформації щодо середовища. У процесі пристосування можуть змінюватись кількісні характеристики системи, а також її структура . Чим суттєвішіми є зміни середовища, тим глибші перетворення структури системи, що призводять до адаптації в нових умовах. Різноманіття умов, до яких може адаптуватися система, вимірює ступінь її адаптивності .... смотреть

АДАПТАЦІЯ

ПРИСТОСУВА́ННЯ (дія, процес), АКОМОДА́ЦІЯ спец., АДАПТА́ЦІЯ перев. біол.; АКЛІМАТИЗА́ЦІЯ перев. біол. (до нових кліматичних та ін. життєвих умов). Дити... смотреть

АДАПТАЦІЯ

адапта́ція (лат. adaptatio, від adapto – пристосовую) 1. Пристосування організмів до умов навколишнього середовища; ¤ А. біологічна – пристосування організмів протягом життя багатьох поколінь до змін середовища; ¤ А. фізіологічна – швидке пристосування до порівняно короткочасних змін середовища (напр., А. ока – зміна чутливості ока внаслідок зміни освітлення). 2. Пристосування (полегшення) тексту для тих, хто починає вивчати іноземну мову, а також для дітей.... смотреть

АДАПТАЦІЯ

рос. адаптация (англ. adaptation, від латин. adapto — пристосовую) — пристосування до умов навколишнього середовища. У підприємницькій практиці — система заходів, спрямованих на досягнення позитивних результатів на певному товарному чи регіональному ринку, з урахуванням діючої або прогнозованої кон'юнктури.... смотреть

АДАПТАЦІЯ

адаптація; ж. (лат., пристосовую) 1. Пристосування організмів до умов навколишнього середовища; - біологічна адаптація - фізіологічна адаптація 2. Пристосування (полегшення) тексту для погано підготовлених читачів (дітей, іноземців, тих, хто починає вивчати мову).... смотреть

АДАПТАЦІЯ

(англ. аdaptation)   1. здатність будь-якої системи реагувати на навколишнє середовище і змінювати свою поведінку задля оптимального функціонування. 2. пристосування системи до реальних умов її існування.... смотреть

АДАПТАЦІЯ

процес загального пристосування організму до умов існування, зазвичай до нових або тих, які змінилися неочікувано. англ. adaptation; нім. Adaptation f=; угор. adaptáció; рос. адаптация.... смотреть

АДАПТАЦІЯ

імен. жін. роду, тільки одн.адаптация

АДАПТАЦІЯ

【阴】1) 生物 适应2) 教育 改写(使变得容易)

АДАПТАЦІЯ

[adaptacja]ж.adaptacja

АДАПТАЦІЯ

(від лат. adapto - пристосовую) пристосування людини до умов середовища (перш за все соціального середовища) і результат цього процесу

АДАПТАЦІЯ

Процеси виникнення у межах популяції спадкових пристосувальних ознак при зміні умов середовища.

АДАПТАЦІЯ

(лат. adaptatio — пристосування) пристосування тексту до можливостей сприймання читача.

АДАПТАЦІЯ

Процес пристосування організмів до середовища існування.

АДАПТАЦІЯ

(у різн. знач.) adaptation

АДАПТАЦІЯ

адапта́ція іменник жіночого роду пристосування

АДАПТАЦІЯ

Adaptasjon, tilpasning

АДАПТАЦІЯ

Adaptation, tilpasning

АДАПТАЦІЯ

Adaptation, anpassning

АДАПТАЦІЯ

ім (пристосування) adaptation

АДАПТАЦІЯ

биол.; пед. адаптация

АДАПТАЦІЯ

ადაპტაცია, მორგება

АДАПТАЦІЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРНА (МОВНОЕТНІЧНА)

(лат. adaptare — пристосовувати) — пристосування представників некорінного етносу до соціального, культурного, етномовленнєвого та комунікативного сер... смотреть

АДАПТАЦІЯ МІЖКУЛЬТУРНА

— процес досягнення представниками некорінного етносу відповідності (сумісності, комфортності тощо) з культурним середовищем нового місця проживання, а також результат цього процесу.<br> Див.: <em>Середовище</em> <em>культурне;</em> <em>Середовище</em> <em>лінгвокультурне.</em><br> Пор.: <em>Асиміляція.</em>... смотреть

АДАПТАЦІЯ МОВЛЕННЄВА

— система прийомів навчання, котра використовується з метою подолання психологічних і мовних бар’єрів спілкування в іншому лінгвокультурному середовищі. А.м. допомагає активізації мовленнєвих умінь, а також умінь і навичок повсякденного спілкування. Включає навчання слухомовленнєвих особливостей комунікації, мовленнєвих і поведінкових стереотипів.<br> Див.: <em>Мовлення;</em> <em>Середовище</em> <em>лінгвокультурне;</em> <em>Спілкування;</em> <em>Комунікація;</em> <em>Стереотип</em> <em>мовленнєвий.</em><br> Пор.: <em>Асиміляція.</em>... смотреть

АДАПТАЦІЯ СЛУХУ

здатність слуху підсвідомо пристосовуватись до сприйняття звуку різної сили. Якщо нижчий поріг А.с. практично не обмежений, то верхнім порогом є сила в межах 140 - 150 дб. Її перевищення може викликати в слуховому апараті людини необернені зміни, аж до повної або часткової глухоти.... смотреть

АДАПТАЦІЯ ТЕКСТУ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА

— система прийомів пристосування іншомовного тексту (перекладного, навчального) до сприйняття його носіями іншої культури і мови. Див.: Мова; Текст; ... смотреть

АДАПТАЦІЯ ТЕРМІНІВ ГРЕЦЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ НА SIS

Слова грецького походження на -σις різні мови запозичують по-різному: зберігаючи форму (англ. hypothesis), змінюючи її (італ. ipotesi, пол. hipoteza) або скорочуючи (у вимові - фран. hypothese). При запозиченні в українську мову можливі такі основні варіянти адаптації грецького -σις: 1. Грецьке -σις зберігається (в іменників II відміни чоловічого роду твердої групи: апокаліпсис, синтаксис та ін.). 2. Грецьке -σις редукується до звука [з] або рідше [с']. У таких випадках запозичені іменники належать: 1. до I відміни (закінчення -а: гіпотеза, криза, теза та ін.); 2. до II відміни (нульове закінчення: аналіз, анамнез, синтез та ін.); 3. зрідка до III відміни (нульове закінчення: єресь, іпостась). Форми чоловічого роду з нульовою флексією закріпилися, правдоподібно, під впливом відповідних російських форм і витіснили давніші форми на -а: аналіза, синтеза тощо, зафіксовані у Правописному словнику Г. Голоскевича (1930 р.). Рекомендація ІБТП Нашій мові більш властиві форми жіночого роду з флексією -а, тому богословські терміни рекомендуємо вживати в такій формі (аскеза, епіклеза, кеноза). Щодо богословського терміна анамнеза, то його рід виконує функцію семантичного розрізнення (відрізняє від медичного терміна анамнез). Терміни апокаліпсис, екстаз, катарсис, синопсис і т. ін. рекомендуємо залишити в усталеній формі, у якій вони засвідчені словниками української мови1. В українській мові існує три відповідники грецького слова κατήχησις: катехизис, катехиза та катехизм. Семантичне розрізнення цих термінів описане в розділі Коментарі. Рекомендуємо // Замість анамнеза // * анамнезис Апокаліпсис // апокатастаза // * апокатастазис аскеза // генеза // * генезис гноза // * гнозис деісіс // екзегеза // екстаз // епіклеза // * епіклезис єресь // іконостас // іпостась // катехизис, катехиза, катехизм // * катехізіс, катехізис, катехеза катарсис // кеноза // * кенозис, кеносис метемпсихоз // Парастас // перихорезис // праксис // синаксис // синопсис // 1 Пор. Словник української мови, Великий тлумачний словник сучасної української мови.... смотреть

АДАПТАЦІЯ ТОВАРУ

рос. адаптация товара передбачає внесення відповідних змін до споживчих цінностей товару внаслідок впливу специфічних факторів, умов, традицій, культури народу певної країни, окремого регіону, місцевості, а також шляхом застосування активних, ефективніших методів організації торгівлі.... смотреть

T: 97