АДГЕЗІЯ

з'єднання між собою поверхневих шарів різних тіл або фаз (твердих або рідких); виникає внаслідок міжмолекулярної взаємодії; спостерігається, зокрема, при склеюванні, спаюванні, фарбуванні.

Смотреть больше слов в «УСЕ (Універсальному словнику-енциклопедії)»

АДДІСОНА ХВОРОБА →← АДВОКАТ

Смотреть что такое АДГЕЗІЯ в других словарях:

АДГЕЗІЯ

АДГЕЗІЯ (лат. adhaesio, adhaerere — прилипати) — явище з’єднання різнорідних конденсованих фаз (субстратів), які були залучені до молекулярного контакт... смотреть

АДГЕЗІЯ

адгезия - adhesion - Adhäsion - зчеплення (прилипання, злипання) приведених в контакт різнорідних твердих або рідких тіл (фаз). Може бути обумовлена як міжмолекулярними взаємодіями, так і хімічними зв’язками. Важливе значення в А. відіграють Н-зв’язки адгезиву і субстрату. Одна з найважливіших характеристик А. – адгезійна міцність, яка характеризує питоме зусилля по руйнуванню адгезійного контакту та використовуване в техніці для оцінки властивостей склеюючих та зв’язуючих речовин. Адгезійна міцність залежить від енергії зв'язку, що забезпечує А., повноти контакту, що визначається рельєфом поверхні, міжфазної поверхневої енергії, змочування та інш. поверхневих явищ, а також від умов формування контакту (тиску, температури, тривалості контакту тощо). На значення адгезійної міцності впливають умови її вимірювання, розміри зразків, концентрація в них механіч. напружень. Руйнування адгезійного контакту може супроводжуватися руйнуванням дотичних тіл. А. рідини до твердого тіла визначається в основному значеннями поверхневої енергії рідини, твердого тіла і міжфазною поверхневою енергією. А. пов'язана з поверхневими явищами, однак вона може визначати і об'ємні властивості дотичних тіл, зокрема їх структуру в зоні контакту, розподіл механіч. напружень в полі зовнішніх сил, кінетику релаксац. процесів. А. вирішальним чином впливає на механіч. властивості композицій матеріалів. З нею пов'язано склеювання, нанесення покриттів, сплавлення, такі технол. процеси, як спікання, ґранулювання, брикетування, флотація, аґломерація, гідравлічне знепилення та ін. важливі технологічні процеси збагачення та переробки мінеральної сировини.... смотреть

АДГЕЗІЯ

АДГЕ́ЗІЯ, ї, ж., фіз.Злипання поверхонь двох різнорідних твердих або рідких тіл.Вдалося визначити термодинамічні умови адгезії полімерних сумішей та тв... смотреть

АДГЕЗІЯ

-ї, ж. 1) фіз. Взаємне прилипання двох різнорідних твердих тіл або рідин при їхньому контакті. 2) біол. Здатність клітин зв'язуватися із сусідніми клі... смотреть

АДГЕЗІЯ

-ї, ж. 1》 фіз. Взаємне прилипання двох різнорідних твердих тіл або рідин при їхньому контакті.2》 біол. Здатність клітин зв'язуватися із сусідніми к... смотреть

АДГЕЗІЯ

З'єднання між собою поверхневих шарів різних тіл або фаз (твердих або рідких); виникає внаслідок міжмолекулярної взаємодії; спостерігається, зокрема, п... смотреть

АДГЕЗІЯ

[adhezyja]ж.adhezja фіз.

АДГЕЗІЯ

імен. жін. родуадгезия

АДГЕЗІЯ

адге́зія (від лат. adhaesio – прилипання) взаємне прилипання двох різнорідних твердих тіл або рідин при їхньому контакті.

АДГЕЗІЯ

адгезія; ж. (лат., прилипання) взаємне прилипання двох різнорідних твердих тіл або рідин при їхньому контакті.

АДГЕЗІЯ

адге́зія іменник жіночого роду

АДГЕЗІЯ

Чіпкість

АДГЕЗІЯ

физ. адгезия

T: 76