АДСОРБЦІЯ

накопичення частинок однієї речовини на поверхні іншої речовини (адсорбента) внаслідок дії міжмолекулярних сил або утворення хіміч. сполук; використовується для виділення окремих складників з газових або рідких сумішей.

Смотреть больше слов в «УСЕ (Універсальному словнику-енциклопедії)»

АДУА →← АДРЕНАЛІН

Смотреть что такое АДСОРБЦІЯ в других словарях:

АДСОРБЦІЯ

АДСОРБЦІЯ (лат. ad — до, при, близькість, наближення, приєднання + лат. sorbere — поглинати) — процес довільної зміни концентрації молекул чи іонів пев... смотреть

АДСОРБЦІЯ

АДСО́РБЦІЯ, ї, ж., фіз., хім.Поглинання, вбирання речовини з розчину чи газу поверхнею твердого тіла або поверхневим шаром рідини.Якщо помістити у водн... смотреть

АДСОРБЦІЯ

адсорбция - adsorption - Adsorption, Adsorbieren, Adsorbierung - вбирання (поглинання) газів або рідин поверхневим шаром (на відміну від абсорбції) твердого тіла (адсорбенту). Розрізняють фізичну А. і хемосорбцію. Фізична А. зумовлена ван-дер-ваальсовими, або електростатичними, силами притягання частинок адсорбованої речовини до частинок адсорбенту. При хемосорбції молекули поглинутої речовини вступають у хімічну реакцію з молекулами адсорбенту. Оборотність процесу фізичної А. створює сприятливі умови для послідовного проведення процесів А. (поглинання речовини адсорбентом) та десорбції (вилучення з адсорбенту поглиненої речовини). А. широко застосовується в сорбційній техніці, лежить в основі очистки, розділення газів та рідин тощо. Зокрема А. широко застосовується в хімічній та нафтохімічній промисловості для очищення нафтопродуктів, рекуперації летких розчинників, розділення газів та рідин, глибокої сушки газів. Зокрема, А. – основа технологічних процесів тонкого очищення газових та інших потоків при невисокому початковому вмісті в них цільового компонента (див. адсорбційне очищення газу). А. є одним з головних чинників процесу флотації к.к.... смотреть

АДСОРБЦІЯ

I. ВБИРА́ННЯ (УБИРА́ННЯ) (втягування в себе пари, рідини, газу, поживних речовин і т. ін.), ВСМО́КТУВАННЯ, ВСО́ТУВАННЯ, ПОГЛИНА́ННЯ, АБСО́РБЦІЯ спец., ... смотреть

АДСОРБЦІЯ

-ї, ж., фіз., хім. Поглинання, вбирання поверхнею тіла частинок газу або окремих складових розчину.

АДСОРБЦІЯ

імен. жін. роду, тільки одн.фіз., хім.адсорбция

АДСОРБЦІЯ

Накопичення частинок однієї речовини на поверхні іншої речовини (адсорбента) внаслідок дії міжмолекулярних сил або утворення хіміч. сполук; використову... смотреть

АДСОРБЦІЯ

[adsorbcja]ж.adsorbcja

АДСОРБЦІЯ

адсорбція; ж. (лат., до, в, при і поглинаю) вбирання газів або рідин поверхневим шаром (на відміну від абсорбції) твердого тіла. Див. також: абсорбція... смотреть

АДСОРБЦІЯ

адсо́рбція (від лат. ad – до, в, при і sorbeo – поглинаю) вбирання газів або рідин поверхневим шаром (на відміну від абсорбції) твердого тіла.

АДСОРБЦІЯ

-ї, ж. , фіз. , хім. Поглинання, вбирання поверхнею тіла частинок газу або окремих складових розчину.

АДСОРБЦІЯ

фіз., хім.adsorption

АДСОРБЦІЯ

адсо́рбція іменник жіночого роду

T: 66