АЕРОБИ

організми (переважно мікроорганізми), для життя яких необхідний вільний кисень; а. облігатні (безумовні) не можуть обходитись без кисню (напр., туберкульозна паличка); а. факультативні (умовні) виживають у безкисневих умовах (напр., більшість бактерій); безкисневі організми - анаероби.

Смотреть больше слов в «УСЕ (Універсальному словнику-енциклопедії)»

АЕРОБНІ ОРГАНІЗМИ →← АЕРО

Смотреть что такое АЕРОБИ в других словарях:

АЕРОБИ

АЕРОБИ (грец. aer — повітря + bios — життя) — різнорідна група мікроорганізмів, що використовують аеробний (окисний) тип біологічного окиснення субстра... смотреть

АЕРОБИ

АЕРО́БИ, ів, мн. (одн. аеро́б, а, ч.), біол.Організми, які можуть існувати лише за наявності вільного кисню; протилежне анаероби.До аеробів належать ма... смотреть

АЕРОБИ

Організми (переважно мікроорганізми), для життя яких необхідний вільний кисень; а. облігатні (безумовні) не можуть обходитись без кисню (напр., туберку... смотреть

АЕРОБИ

-ів, мн. (одн. аероб, -а, ч.), біол. Організми, які не можуть жити в середовищі, позбавленому вільного кисню; прот. анаероби.

АЕРОБИ

-ів, мн. (одн. аероб, -а, ч. ), біол. Організми, які не можуть жити в середовищі, позбавленому вільного кисню; прот. анаероби.

АЕРОБИ

аеро́би (від грец. άήρ – повітря та βίος – життя) організми, для життєдіяльності яких потрібний вільний молекулярний кисень.

АЕРОБИ

(гр., повітря та життя) організми, для життєдіяльності яких потрібний вільний молекулярний кисень.

T: 91