АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

господарське товариство, статутний фонд якого поділений на певну кількість акцій рівної номінальної вартості; відповідає за зобов'язаннями лише майном а. т.; різновиди: відкрите а. т. (акції поширюються шляхом вільної передплати та продажу-купівлі на біржі), закрите а. т. (акції поширюються лише поміж засновниками, їх не можуть придбати сторонні особи).

Смотреть больше слов в «УСЕ (Універсальному словнику-енциклопедії)»

АКЦІЯ →← АКУШЕРСТВО

Смотреть что такое АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО в других словарях:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО — основна форма організації великих та частини середніх підприємств, капітал яких формується від продажу акцій та інших цінних па... смотреть

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

рос. акционерное общество форма організації добровільних господарських об'єднань юридичних і фізичних осіб, які ґрунтуються на об'єднанні своїх грошових засобів шляхом випуску й продажу акцій для спільної господарської діяльності та отримання прибутку. А.т. є юридичною особою і несе відповідальність за зобов'язаннями у межах власного капіталу (майна). Кожен акціонер відповідає у межах вартості його акцій. Управління А.т. здійснюється виборним колективним органом (правлінням, радою директорів та ін.). Вищим органом управління А.т. є збори його акціонерів. Контрольним органом — обрана зборами акціонерів ревізійна комісія (наглядова рада). А.т. буває двох типів: закрите й відкрите. Акції закритого А.т. можна передавати від однієї особи до іншої лише за згодою більшості акціонерів, а відкритого — без згоди інших акціонерів. А.т. можуть мати філії у різних регіонах і за кордоном, дочірні підприємства й представництва.... смотреть

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Joint-stock company; амер. corporationвідкрите акціонерне товариство — open-end company, open joint-stock companyзакрите акціонерне товариство — close ... смотреть

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

1.організаційна форма підприємства, що є спільною власністю осіб, які володіють його акціями. Акціонерні товариства бувають відкритого типу (їх акції можуть вільно купуватися і продаватися) і закритого типу (їх акції можуть бути розповсюдженими серед обмеженого кола осіб). 2.організація, яка має статутний фонд, поділений на певну кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства.... смотреть

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Господарське товариство, статутний фонд якого поділений на певну кількість акцій рівної номінальної вартості; відповідає за зобов'язаннями лише майном ... смотреть

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

(англ. joint stock company)   організація (підприємство), виробничі фонди якої створюються за рахунок внесків акціонерів (пайовиків) шляхом придбання ними акцій. При приватизації в Україні застосовується як спосіб трансформації державної власності у приватну.... смотреть

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

скор. АТ; А/Т joint-stock company (JSC).

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВІДКРИТОГО ТИПУ, АТВТ

акціонерне товариство відкритого типу, АТВТ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ, АТЗТ

акціонерне товариство закритого типу, АТЗТ

T: 106