АЛЕГОРІЯ

у літературі й мистецтві - образ, що має, крім дослівного, переносне значення; зв'язок між явищем та прихованим його змістом є загальноприйнятим, а тому а. трактується однозначно; уособлює абстрактні поняття (ск., справедливість - постать жінки з пов'язкою на очах та мечем і терезами в руках).

Смотреть больше слов в «УСЕ (Універсальному словнику-енциклопедії)»

АЛЕКСЄЄВ ЄВГЕН ВЕНЕДИКТОВИЧ →← АЛЕБАСТР

Смотреть что такое АЛЕГОРІЯ в других словарях:

АЛЕГОРІЯ

алего́рія• алегорія(від гр. 'αλληγορία, від 'άλλος — інакший і 'αγορεύω — говорю) — один з видів іносказання, в якому конкретний образ є формою розкрит... смотреть

АЛЕГОРІЯ

АЛЕГО́РІЯ, ї, ж.Втілення абстрактного поняття в конкретному художньому образі.Вдаючись до поетичної алегорії, Ю. Боршош-Кум'ятський в образі “зажуреної... смотреть

АЛЕГОРІЯ

АЛЕГОРІЯ (від грецьк. άλλοζ - інший; αγορεύω - говорю) - іносказання; тлумачення оповіді або тексту у розширеному або менш буквальному значенні. Застосування А. супроводжує філософію мислення ще з давніх часів. Так, софісти (V - IV ст. до н.е. ) широко вдавалися до А., зокрема тоді, коли розглядали різні міфологічні пояснення як засіб приховування концептуальної істини. Філон Александрійський (І ст. н.е. ) алегорично тлумачив Старий Завіт як попередній виклад ідей, що пізніше були розвинуті у давньогрецьк. філософії. А. спирається на певну культурну традицію і тяжіє до усталених форм виразу. Як один з важливих засобів поетичної мови, А. набула широкого застосування в багатьох видах та жанрах мистецтва, фольклорі, літературі. Представники різних художніх течій та напрямів, починаючи од часів Середньовіччя, в алегоричних образах втілювали свої уявлення про буття та виражали своє ставлення до людських та суспільних вад. Поняття А. близьке до поняття символу, але, на відміну від нього, є менш багатозначним.... смотреть

АЛЕГОРІЯ

НА́ТЯК (слово або вислів, що не повністю щось розкриває, залишаючи можливість для здогадок слухача або читача); ПІДТЕ́КСТ (внутрішній, навмисно прихова... смотреть

АЛЕГОРІЯ

У літературі й мистецтві — образ, що має, крім дослівного, переносне значення; зв'язок між явищем та прихованим його змістом є загальноприйнятим, а том... смотреть

АЛЕГОРІЯ

-ї, ж. Втілення абстрактного поняття в конкретному художньому образі. || Вислів, що виражає абстрактне поняття через конкретний художній образ.

АЛЕГОРІЯ

(грец. — казати інакше) Художнє відображення в конкретних образах абстрактних понять. Надання певним зображенням, пластичним елементам, просторам крім безпосереднього розуміння ще й іншого змісту.... смотреть

АЛЕГОРІЯ

(гр. allegoria — iносказання) обpаз, в якому все зобpаження має пеpеносне значення; виpаження iдеї в пpедметному обpазi: лисиця — хитpiсть, осел — тупа упертість, вовк — хижацтво.... смотреть

АЛЕГОРІЯ

-ї, ж. Втілення абстрактного поняття в конкретному художньому образі.|| Вислів, що виражає абстрактне поняття через конкретний художній образ.

АЛЕГОРІЯ

[ałehorija]ж.alegoria

АЛЕГОРІЯ

алего́рія (грец. αλληγορία, від άλλος – інший і άγορεΰω – говорю) 1. Іносказання. 2. Втілення в конкретному художньому образі абстрактного поняття.... смотреть

АЛЕГОРІЯ

імен. жін. родуаллегория

АЛЕГОРІЯ

аналогія або порівняння; історія для ілюстрації якогось принципу. Походить від грецького вислову, що означає «сказати по-иншому».

АЛЕГОРІЯ

алегорія; ж. (гр., від інший і говорю) 1. Іносказання. 2. Втілення в конкретному художньому образі абстрактного поняття.

АЛЕГОРІЯ

Притча, приповідь, див. метафора

АЛЕГОРІЯ

інакомовлення, ок. іномовлення, обр. мова Езопа, езопівська мова.

АЛЕГОРІЯ

【阴】 寓意, 譬喻, 讽喻

АЛЕГОРІЯ

Алего́рія, -рії, -рією; -го́рії, -рій

АЛЕГОРІЯ

алего́рія іменник жіночого роду

АЛЕГОРІЯ

аллегория, иносказание

T: 96